Nyheder til dit medie

Artiklerne i danfax.dk’s nyhedsfeed, kan benyttes af andre medier kvit og frit, sålænge artiklen citres korrekt, eller bringes i sin helhed med kreditering af danfax.dk og evt. angivet forfatter.

Ekesmpler på korrekt kreditering:

Skrevet af danfax, indlæg af danfax.

eller ved at beholde teksten “danfax” under artiklen i sin helhed.

Der må gerne linkes til danfax.dk.

Ved brug i f.eks. radioudsendelse krediteres med “skriver danfax.dk”

Du kan importere vores nyheder automatisk via følgende feed: